Pečovatelská služba Slaný

Co je stížnost

Způsob podání

Stížnost je možné podat:

 • osobně, ústní formou;
 • písemně;
 • telefonicky;
 • e-mailem;
 • v domech s pečovatelskou službou, kde jsou k dispozici schránky označené „přání a stížnosti“, kam je možné své podněty také směřovat.

Kontakty na jednotlivé pracovníky, na které je možné stížnost směrovat

V případě, že autor stížnosti není spokojen se závěrem vyřízení stížnosti nebo mu uvedené možnosti podání stížností nevyhovují, může se obrátit na:

 • Město Slaný (zřizovatel Pečovatelské služby Slaný), tajemníka Městského úřadu Slaný:
  Mgr. Jaroslav Brabec, brabec@meuslany.cz, tel.: 312 511 118;
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor sociální, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 111;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111;
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888.

Vypořádání anonymních stížností

Skip to content