Pečovatelská služba Slaný

Pečovatelská služba Slaný

Pečovatelská služba je ve městě Slaný poskytována s trvalou tradicí. Ve Slaném působila jako součást Okresního úřadu sociálních služeb v Kladně a po jejím zrušení byla pečovatelská služba na území města Slaný poskytována Středočeským krajem. Od 1. 1. 2008 se zřizovatelem Pečovatelské služby Slaný stalo Město Slaný. 

Pečovatelská služba Slaný poskytuje sociální služby v přirozeném prostředí osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodin s dětmi, situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby na území města Slaného.

Námi poskytované služby

Pečovatelská služba se u klienta zavádí na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, které předchází osobní návštěva sociální pracovnice v domácnosti klienta. Sociální pracovnici je možné:

  • osobně navštívit v domě s pečovatelskou službou na adrese Brožovského 1015, Slaný nebo
  • kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 721 023 025.

Klienta navštívíme v jeho domácnosti v dohodnutý termín a po dohodě s ním bude ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby upraven rozsah poskytovaných sociálních služeb a další náležitosti.

Ceník služeb

Maximální ceny služeb za jednotlivé úkony jsou stanoveny vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Aktuální ceny pro Pečovatelskou službu Slaný jsou platné od 1.4.2023 a jsou uvedeny v ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby.

Skip to content