Pečovatelská služba Slaný

Námi poskytované služby

Pečovatelská služba se u klienta zavádí na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, které předchází osobní návštěva sociální pracovnice v domácnosti klienta. Sociální pracovnici je možné:

  • osobně navštívit v domě s pečovatelskou službou na adrese Brožovského 1015, Slaný nebo
  • kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 721 023 025.

Klienta navštívíme v jeho domácnosti v dohodnutý termín a po dohodě s ním bude ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby upraven rozsah poskytovaných sociálních služeb a další náležitosti.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v domě s pečovatelskou službou Na Sadech 173, Slaný

  • Datum: 04. 10. 2022 (úterý)
  • Čas: 13:00 a 14:00
  • Leták

Den otevřených dveří v domě s pečovatelskou službou Brožovského 1015, Slaný

  • Datum: 05. 10. 2022 (středa)
  • Čas: 13:00 a 14:00
  • Leták

Ceník služeb

Maximální ceny služeb za jednotlivé úkony jsou stanoveny vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Aktuální ceny pro Pečovatelskou službu Slaný jsou platné od 1.6.2022 a jsou uvedeny v ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby.

Pečovatelská služba Slaný

Pečovatelská služba je ve městě Slaný poskytována s dlouholetou tradicí. Ve Slaném působila jako součást Okresního úřadu sociálních služeb v Kladně a po jejich zrušení byla pečovatelská služba na území města Slaný poskytována Středočeským krajem. Od 1. 1. 2008 se zřizovatelem Pečovatelské služby Slaný stalo Město Slaný. 

Pečovatelská služba Slaný poskytuje sociální služby v přirozeném prostředí osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby na území města Slaného.