Pečovatelská služba Slaný

Služby Pečovatelské služby Slaný

Pečovatelská služba se u klienta zavádí na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, které předchází osobní návštěva sociální pracovnice v domácnosti klienta. Sociální pracovnici je možné:

  • osobně navštívit v domě s pečovatelskou službou na adrese Brožovského 1015, Slaný
  • kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 721 023 025 v pracovní dny v čase od 7.00 do 15.30 hod.

Klienta navštívíme v jeho domácnosti v dohodnutý termín a po dohodě s ním bude ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby upraven rozsah poskytovaných sociálních služeb a další náležitosti.

Nabídka služeb

Pro naše klienty zabezpečujeme

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • fakultativní služby dle platného ceníku (služby se poskytují pouze k základním službám – a dle vytíženosti pečovatelek)

Uvedené služby poskytujeme na základě individuální dohody s klientem v jeho přirozeném prostředí v čase od 7.00 – 19.00.

Ceník

Maximální ceny služeb za jednotlivé úkony jsou stanoveny vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Aktuální ceny pro Pečovatelskou službu Slaný jsou platné od 1. dubna 2023.

Středisko osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou v ulici Brožovského

Umožňuje celkovou koupel klientů, jejichž bytové podmínky nebo zdravotní stav nedovolují tento úkon provést v domácnosti. Středisko osobní hygieny je klientům dostupné na základě individuální dohody v pracovní dny v časovém rozmezí od 7.00 – 15.30 hod.

Základní sociální poradenství

Poradenství je poskytováno bezplatně. Je zaměřeno na osoby, které se dostaly do tíživé životní a sociální situace, spadají do cílové skupiny Pečovatelské služby Slaný a potřebují se zorientovat v možnostech, jak vzniklou situaci řešit. Poradenství poskytujeme v pracovní dny v časovém rozmezí od 7.00 – 15.30 hod.

Skip to content