Vážení sponzoři a dárci, ráda bych touto cestou upřímně poděkovala všem, kteří podporují nebo ve své štědrosti zachovávají přízeň Pečovatelské službě Slaný, jejím zaměstnancům i klientům. Díky Vaší podpoře, štědrosti, vstřícnosti můžeme rozdávat radost.

Poděkování také patří Středočeskému kraji a našemu zřizovateli, Městu Slaný, kteří se podílí na financování naší organizace.

Mgr. Marcela Rezlerová, vedoucí Pečovatelské služby Slaný

V roce 2022 Pečovatelskou službu Slaný podpořili:

  • Flexfill s.r.o.,
  • OVUS s.r.o.
  • žáci a učitelé ZŠ Slaný, Rabasova
  • Martina Novotná a její syn
  • Vojtěch Načeradský
  • JP – Praktik s.r.o.
  • Rank car s.r.o.
  • R.H. praktik Slaný s.r.o.
  • RR – Praktik s.r.o.
  • děti a zaměstnanci MŠ U Pánka, Vančurova, Slaný