Vážení sponzoři a dárci, ráda bych touto cestou upřímně poděkovala všem, kteří podporují nebo ve své štědrosti zachovávají přízeň Pečovatelské službě Slaný, jejím zaměstnancům i klientům. Díky Vaší podpoře, štědrosti, vstřícnosti můžeme rozdávat radost.

Poděkování také patří Středočeskému kraji a našemu zřizovateli, Městu Slaný, kteří se podílí na financování naší organizace.

Mgr. Marcela Rezlerová, vedoucí Pečovatelské služby Slaný

V roce 2023 Pečovatelskou službu Slaný podpořili:

 • žáci a učitelé ZŠ Slaný, Rabasová
 • žáci a učitelé MŠ U Pánka, Vančurova, Slaný
 • žáci a učitelé MŠ U Labutí, Hlaváčkovo nám., Slaný
 • žáci a učitelé ZUŠ Slaný
 • OVUS s.r.o.
 • Vojtěch Načeradský
 • Martina Novotná a její syn
 • MUDr. Blanka Prokůpková
 • manželé Naděžda a Zbyněk Frolíkovi

 

V roce 2022 Pečovatelskou službu Slaný podpořili:

 • Flexfill s.r.o.,
 • OVUS s.r.o.
 • žáci a učitelé ZŠ Slaný, Rabasova
 • Martina Novotná a její syn
 • Vojtěch Načeradský
 • JP – Praktik s.r.o.
 • Rank car s.r.o.
 • R.H. praktik Slaný s.r.o.
 • RR – Praktik s.r.o.
 • děti a zaměstnanci MŠ U Pánka, Vančurova, Slaný